ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ

ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.
ਇਹ ਜਰੂਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ.
ਸੱਤ ਚਾਈਲਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਵਿਕਟੋਰਿਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਲਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ structureਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ.

ਆਈਸੀਓਐਮ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਵਰਤੋ.

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਨਿletਜ਼ਲੈਟਰ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
Punjabi