ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਆਈਸੀਓਐਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਓ ਐਮ ਲਈ ਸਟੈਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਡਾ toਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ:

Annual Report 2021

Annual Report 2020

ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2019

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ.

    ਮੈਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ.

    ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ.


    Panjabi