1ਟੀਪੀ 1 ਟੀ

2021 Primary Hajj Week

Monday, 26th of July marked the beginning of Hajj Week here at ICOM. Throughout Hajj Week we had many activities planned for our students. Our Primary Students were given the opportunity to be involved in a practise tawaf that was made around our replica Kaaba, circling the Kaaba counter-clockwise 7 times.

Eid Mubarak from ICOM

From everyone at Islamic College of Melbourne, we wish you Eid Mubarak! The blessed day of Eid is a day of celebration, joy and showing gratitude for all that Allah SWT has given us in our lives. May Allah SWT bless you and your family with strength & good faith, grant all of your prayers and fulfil all of your desires. May he accept your fasting and worship efforts this Ramadan.

Welcome Ramadan Assembly

As both Primary & Secondary students started Term 2 today, we would like to wish all parents, staff and students Ramadan Mubarak, we hope you all have a blessed and happy Ramadan this year! To commence our Ramadan events this morning our Primary staff & students held a Ramadan Assembly where students made Quran recitations, performed and spoke about the meaning of Ramadan all while motivating each other through the challenges of this holy month.

2020 Hijab Day

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈ.ਕਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ