ਨਿletਜ਼ਲੈਟਰ

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਨਿtersਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ.

ਸਾਡੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਧਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ.

2020 ਨਿ Newsਜ਼ਲੈਟਰ


2020 ਆਈਕਾਮ ਇਨਸਾਈਡਰ: ਅੰਕ 6
2020 ਆਈਕਾਮ ਅੰਦਰੂਨੀ: ਅੰਕ 5
2020 ਆਈਕਾਮ ਅੰਦਰੂਨੀ: ਮੁੱਦਾ 4
2020 ਆਈਕਾਮ ਅੰਦਰੂਨੀ: ਮੁੱਦਾ 3
2020 ਆਈਕਾਮ ਅੰਦਰੂਨੀ: ਮੁੱਦਾ 2
2020 ਆਈਕਾਮ ਇਨਸਾਈਡਰ: ਮੁੱਦਾ 1

2019 ਨਿletਜ਼ਲੈਟਰ


5 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨਿletਜ਼ਲੈਟਰ
31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨਿletਜ਼ਲੈਟਰ
17 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨਿletਜ਼ਲੈਟਰ
25 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨਿletਜ਼ਲੈਟਰ
14 ਜੂਨ, 2019 ਨਿletਜ਼ਲੈਟਰ
5 ਮਈ, 2019 ਨਿletਜ਼ਲੈਟਰ
25 ਮਾਰਚ, 2019 ਨਿletਜ਼ਲੈਟਰ
21 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨਿletਜ਼ਲੈਟਰ

ਪੰਜਾਬੀ