1ਟੀਪੀ 1 ਟੀ

2022 Hijab Day

On Friday the 4th of February we celebrated World Hijab Day here at ICOM, with all students from our Primary and Secondary schools taking part in this amazing annual event where students and staff come together to celebrate the beauty of the Hijab and all that it stands for. The events of the day included an outdoor Hijab Styling Booth where female students could try on different colours and styles of hijab, henna stalls and a Hijab Design Competition which was ran exclusively for Secondary students.

2020 Hijab Day

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈ.ਕਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ