1ਟੀਪੀ 1 ਟੀ

2020 ਸਾਲ 6 ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ

2020 ਆਈਕਾਮ ਸਾਲ 6 ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਲ 6 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਵਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

Panjabi